ทำไมพระต้องสวดเป็นภาษาบาลี

Published 13 พฤศจิกายน 2011 by sapa108

อินเดียในสมัยพุทธกาล มีภาษาที่ใช้กัน 2 ภาษา คือ ภาษาสันสกฤต และภาษาบาลี  โดยภาษาสันสกฤตจะมีความยากในการเรียนรู้มากกว่าภาษาบาลี ซึ่งปราชญ์และชนชั้นสูงนิยมใช้  ขณะที่ภาษาบาลี เป็นภาษาที่ง่ายกว่า ชาวบ้านทั่วไปนิยมใช้

พระพุทธเจ้า ได้ตัดสินใจเผยแพร่คำสอน และจารึกพระธรรม เป็นภาษาบาลี  เพื่อให้คนทั่วไปสามารถรับรู้ได้

เมื่อมาถึงประเทศไทย บทสวดต่างๆ จึงยังคงเป็นภาษาบาลี  ถึงแม้คนทั่วไปจะฟังไม่รู้เรื่องก็ตาม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: