รายชื่อคณะรัฐมนตรี ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Published 13 พฤศจิกายน 2011 by sapa108

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง เป็นรองนายกรัฐมนตรี

พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์

นายชุมพล ศิลปอาชา เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา

นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • เป็นญาติห่างๆของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
 • โดยที่ นางสาวสุมาลี โตวิจักษณ์ชัยกุล น้องสาวบิดานายสุรพงษ์ แต่งงานกับ นายเสถียร ชินวัตร น้องชายบิดา พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ

นายสันติ พร้อมพัฒน์

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์หลายสมัย
 • ทำธุรกิจพัฒนาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร และชิ้นส่วนรถยนต์
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

นายธีระ วงศ์สมุทร

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา
 • ตอนอยู่ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้เช่นกัน
 • เคยได้รับสมญานามจากพรรคเพื่อไทยว่า รัฐมนตรีเป่าสากเรียกพี่

นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลอากาศเอกสุกำพล สุวรรทัต เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

พลตำรวจโทชัจน์ กุลดิลก เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย
 • อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
 • เคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายรักเกียรติ สุขธนะ) และถูกกล่าวหากรณีพัวพันการทุจริตยามูลค่า 1,400 ล้านบาท แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนเอาผิดได้

นาวาเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เป็นบุตรชายของ นาวาอากาศตรี ฐิติ นาครทรรพ (อดีตเลขาธิการพรรคสามัคคีธรรม)

นายพิชัย นริพทะพันธุ์

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อัญมณีเหมืองแร่พลอย และการส่งออก
 • เจ้าของบริษัท เจมส์ควอลิตี้ จิวเวอร์รี่ จำกัด
 • อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช

นายภูมิ สาระผล

 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • บุตรของ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา
 • ประธานบริหาร บริษัท วี-วัน กอล์ฟ ผู้บริหารงาน “บูรพากอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท” บนพื้นที่กว่า 900 ไร่ ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทย

นายฐานิสร์ เทียนทอง

 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • อดีตเลขาธิการพรรคประชาราช
 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระแก้ว
 • อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว
 • หลานชาย นายเสนาะ เทียนทอง

พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐมหลายสมัย
 • ปลายปี พ.ศ. 2553 ศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายจากปัญหาหนี้สินทางธุรกิจ

นางสุกุมล คุณปลื้ม

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ภรรยาของนายสนธยา คุณปลื้ม

นายปลอดประสพ สุรัสวดี

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • อดีตอธิบดีกรมประมง
 • อดีตอธิบดีกรมป่าไม้
 • อดีตปลัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • อดีตผู้อำนวยการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 • อดีตผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่ พรรคเพื่อไทย
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • บุตรชายของนายเมธา เอื้ออภิญญกุล อดีต ส.ส.แพร่

นางบุญรื่น ศรีธเรศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวิทยา บุรณศิริ

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • อดีตประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น

 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
 • บุตรชายของนายประจวบ ไชยสาส์น อดีตหัวหน้าพรรคเสรีธรรม

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
 • อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 • เริ่มต้นทำงานเป็นอายุรแพทย์ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • สมรสกับ นางเต็มศิริ ชาญนุกูล อาจารย์ประจำโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพี่สาวของภรรยานายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: