รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักร

Published 13 พฤศจิกายน 2011 by sapa108

มีดังนี้

 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนเยนเฮส์เม็มโมเรียล เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนสัจจพิทยา กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนสืบนทีธรรม อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จ.ลำปาง
 • โรงเรียนวิชชานารี จ.ลำปาง
 • โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน
 • โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย
 • โรงเรียนเจริญราษฎร์ จ.แพร่
 • โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
 • โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก
 • โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา จ.อุดรธานี
 • โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา จ.อุดรธานี
 • โรงเรียนสหบำรุงวิทยา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
 • โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.นครปฐม
 • โรงเรียนสว่างวิทยา จ.นครปฐม
 • โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จ.เพชรบุรี
 • โรงเรียนสุริยวงศ์ จ.ราชบุรี
 • โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
 • โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

ยังมีโรงเรียนนานาชาติ อีก 2 แห่ง คือ
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ และโรงเรียนนานาชาติคริสเตียนเยอรมัน

มีมหาวิทยาลัยอีก 2 แห่ง คือ
มหาวิทยาลัยพายัพ และ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: