เชียงใหม่,ล้านนา มาจากไหน

Published 13 พฤศจิกายน 2011 by sapa108

๕๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว แรกพบหลักฐานบรรพชนคนล้านนาที่ลำปาง

๑๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว บรรพชนคนล้านนาอยู่เพิงผาในหุบเขาที่แม่ฮ่องสอน

๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว เริ่มปลูกข้าวเหนียว กินข้าวนึ่ง พบที่ถ้ำปุงฮุง แม่อ่องสอน

๔,๐๐๐ ปี แรกมีชุมชนหมู่บ้านในล้านนา พบที่ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

๓,๐๐๐ ปี มีชุมชนหมู่บ้านอยู่ริมน้ำปิง วัง ที่เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

หลัง พ.ศ. ๑ แรกมีชุมชนบ้านเมืองราว ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว อยุ่ทางลุ่มน้ำปิง ที่ลำพูน

หลัง พ.ศ. ๕๐๐ ศาสนาจากอินเดียถึงสุวรรณภูมิ ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังไม่ถึงล้านนา

หลัง พ.ศ. ๑,๐๐๐ แรกมีรัฐหริภุญชัยที่ลำพูน รับศาสนาจากลุ่มน้ำเจ้าพระยา

หลัง พ.ศ. ๑,๕๐๐ รัฐหริภุญชัยเป็นศูนย์กลางการค้าข้ามภูมิภาค โขง-สาละวิน

หลัง พ.ศ. ๑,๖๐๐ ตระกูลลาวบริเวณโยนก ควบคุมเส้นทางการค้า โขง-สาละวิน

หลัง พ.ศ. ๑,๗๐๐ เครือญาติลาวขยายอำนาจร่วมกับเครือข่ายมังราย คุมสองฝั่งโขง

หลัง พ.ศ. ๑,๘๐๐ มังรายร่วมกับตระกูลลาว ยึดหริภุญชัย สร้างเมืองเชียงใหม่

หลัง พ.ศ. ๑,๙๐๐ เมืองเชียงใหม่วุ่นวาย การเมืองภายใน-ภายนอกคุกคาม
แรกมีพระแก้วมรกตที่เชียงราย

หลัง พ.ศ. ๒,๐๐๐ เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางอำนาจ “รัฐล้านนา” ครั้งแรก
พระแก้วมรกต ประดิษฐานเมืองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๙๖

หลัง พ.ศ. ๒,๑๐๐ บุเรงนองยึดล้านนา แล้วปกครองถึงกษัตริย์มังระราว ๒๐๐ ปี

หลัง พ.ศ. ๒,๓๐๐ เมืองเชียงใหม่ร้าง พระเจ้ากาวิละฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่

หลัง พ.ศ. ๒,๔๐๐ ลาวเชียงใหม่ เป็นคนเมือง แล้วเปลี่ยนเป็น คนไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒

หลังเปลี่ยนชื่อประเทสสยาม เป็น ประเทศไทย เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๒
คนเชียงใหม่และคนล้านนาทั้งหมดก็ถูกบังคับให้เป็น คนไทย ตามชื่อประเทศที่เปลี่ยนไปสืบจนปัจจุบัน

ดัดแปลงจาก http://www.reurnthai.com/index.php?topic=2951.230;wap2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: