ประเทศอื่นมีกี่กระทรวง

Published 29 มกราคม 2012 by sapa108

ประเทศไทยเรามี 19 กระทรวง ดังนี้

 1. กระทรวงกลาโหม
 2. กระทรวงการคลัง
 3. กระทรวงการต่างประเทศ
 4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 7. กระทรวงคมนาคม
 8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 10. กระทรวงพลังงาน
 11. กระทรวงพาณิชย์
 12. กระทรวงมหาดไทย
 13. กระทรวงยุติธรรม
 14. กระทรวงแรงงาน
 15. กระทรวงวัฒนธรรม
 16. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 17. กระทรวงศึกษาธิการ
 18. กระทรวงสาธารณสุข
 19. กระทรวงอุตสาหกรรม

แล้วประเทศอื่นล่ะ ที่หามาไ้ด้ประเทศแรก คือ


สหรัฐอเมริกา มี 15 กระทรวง

 1. Department of Agriculture (USDA) = กระทรวงเกษตร
 2. Department of Commerce (DOC) = กระทรวงพาณิชย์
 3. Department of Defense (DOD) = กระทรวงกลาโหม
  (แต่ไม่เห็นจะค่อย defense เลย น่าเปลี่ยนชื่อเป็น department of attack มากกว่า)
 4. Department of Education (ED) = กระทรวงศึกษา
 5. Department of Energy (DOE) = กระทรวงพลังงาน
 6. Department of Health and Human Services (HHS) = กระทรวงสาธารณสุข
 7. Department of Homeland Security (DHS) = กระทรวงความมั่นคงภายใน
 8. Department of Housing and Urban Development (HUD) = กระทรวงที่อยู่อาศัย
 9. Department of Justice (DOJ) = กระทรวงยุติธรรม
 10. Department of Labor (DOL) = กระทรวงแรงงาน
 11. Department of State (DOS) = กระทรวงต่างประเทศ
 12. Department of the Interior (DOI) = กระทรวงมหาดไทย
 13. Department of the Treasury = กระทรวงการคลัง
 14. Department of Transportation (DOT) = กระทรวงคมนาคม
 15. Department of Veterans Affairs (VA) = กระทรวงทหารผ่านศึก
การมีกระทรวงที่แตกต่างกัน พอบอกได้ถึงการให้ความสำคัญในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: