I’M 83 AND TIRED

Published 14 มีนาคม 2012 by sapa108

BILL บอกว่า เขาทํางานหนักตั้งแต่อายุ 17 ปี อาทิตย์ละ 50 ชัวโมง สร้างตัวเอง ขยันขันแข็งไม่เคยได้รับมรดกอะไรจากใครไม่ว่าเป็นเงินหรืองาน

เขา “เหน็ดเหนือยและเบือหน่าย” กับการถูกสั่งให้ “กระจายความมั่งคั่ง” (SPREAD THE WEALTH) ให้เหล่าคนที่ขาดความขยันหมั่นเพียรไม่มีความบากบั่นมานะ

เขา “เหน็ดเหนือยและเบือหน่าย” กับการถูกสั่งให้เอาเงินของเขาไปให้คนเหล่านี้ทีขี้เกียจ ไม่ทํางาน

เขา “เหน็ดเหนือยและเบือหน่าย” กับการถูกบอกว่าต้องช่วยเหลือพวกติดยาเสพติด ต้องให้เงินไปช่วยคนเหล่านี้ทีไม่มีใครบังคับให้ติดยา เมือเจ็บป่วยเพราะติดยาภาระ ก็เป็นของสังคมที่ผู้คนเขาขยันทํามาหากินกันและไม่ได้เลือกทีจะติดยา

เขา “เหน็ดเหนือยและเบือหน่าย” พวกที่คิดว่าการเป็นคนจนหรือคนรวยนั้น ทําให้เขามีสิทธิพิเศษบางอย่างติดตัวมา พวกเศรษฐีจากการเป็นนักกีฬา นักแสดง นักการเมือง และเมื่อทำผิดก็ชอบพูดว่า ความผิดพลาดทีเกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดที่ไร้เดียงสา(INNOCENT MISTAKES )  หรือบกพร่องโดยสุจริต

เขา “เหน็ดเหนือยและเบือหน่าย” คนทีไม่รับผิดชอบชีวิตและการกระทําของตัวเอง และเบือหน่ายมาก ๆ ทีได้ยินเขาเหล่านี้โทษภาครัฐ โทษการกีดกันผิวหรือชาติพันธุ์ ฯลฯ จนทําให้คนอืน ๆ ทีไม่รู้อีโหน่อีเหน่ต้องแบกรับภาระแทน

BILL บอกว่า เขาเบื่อทีจะเห็นคนรุ่นหนุ่มสาวในวัยรุ่นหรือต้นยีสิบปี สักกันเต็มตัว มีตุ้มหูเกียวบนหน้า จนทําให้ไม่มีใครกล้าจ้างทํางาน และก็ต้องมาขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐในทีสุด

สุดท้ายเขาบอกว่า เขาเหนื่อยมาก แต่ก็ดีใจทีมีชีวิตอยู่ถึง 83 ปี และจะไม่มีโอกาสได้เห็นโลกทีผู้คนเหล่านี้กําลังสร้างมันขึ้นมา เขารู้สึกเสียใจแทนหลานปู่ หลานตาและลูกหลานในวันข้างหน้า ขอบคุณพระเจ้าทีถึงแม้จะสร้างให้เขาเป็นคนแปลกแต่ก็ยังให้อยู่ในร่องในรอย

BILL COSBY มีการมองโลกทีแตกต่างจากคนทีเชือว่าคนไม่ได้เลือกทีจะยากจน หากแต่สิ่งแวดล้อม และสถานะของการเกิดทําให้เขาเป็นเช่นนั้น แต่ BILL ก็มีประเด็นในเรืองความรับผิดชอบของพ่อแม่ ความขยันขันแข็งทํามาหากิน การรับผิดชอบชีวิตและการกระทําของตัวเอง จนไม่เป็นภาระของผู้อืน

ถ้าใครถกเถียงว่าทีคนเหล่านี้ ไม่รับผิดชอบชีวิตและไม่ขยันขันแข็ง ก็เพราะสิ่งแวดล้อมอีกเช่นกันแล้วละก็ เราคงไม่ต้องทําอะไรกันแล้วกระมัง นอกจากก้มหน้าก้มตาทํางานและถูกเก็บภาษีมาอุ้มชูคนไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองกันไปชั่วชีวิต

เอามาจาก ที่ อ.วรากรณ์ สามโกเศศ แปลไว้  ดัดแปลงเล็กน้อยบางที่ครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: